Toán Lớp 6: Câu 2: Nếu 8 là số nhỏ nhất khác 0 sao cho 8 ⁝ a; 8 ⁝ b thì 8 là A. Ước chung của a và b C. ƯCLN(a,b) B. Bội chung của a

Question

Toán Lớp 6: Câu 2: Nếu 8 là số nhỏ nhất khác 0 sao cho 8 ⁝ a; 8 ⁝ b thì 8 là
A. Ước chung của a và b C. ƯCLN(a,b)

B. Bội chung của a và b D. BCNN(a,b), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-03-14T19:06:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Giải đáp:
  D. BCNN(a,b)
  Gửi chủ tus.
  Chúc tus học tốt

 2. Câu 2: Nếu 8 là số nhỏ nhất khác 0 sao cho 8 ⁝ a; 8 ⁝ b thì 8 là
  A. Ước chung của a và b           C. ƯCLN(a,b)
  B. Bội chung của a và b             D. BCNN(a,b)
  Vì ước không thể có 0 nên 8 chỉ có thể là Bội chung của a và b hoặc là BCNN(a,b)
  Nhưng 8 còn là số nhỏ nhất nên 8 là BCNN(a,b)
  Ta chọn D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )