Toán Lớp 6: Câu 2. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đườ

Question

Toán Lớp 6: Câu 2. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.
B. 20 kg 10 lạng.
C 22kg.
D. 20 kg 20 lạng.
Câu 3. Trong các đơn vị khối lượng sau đây: tấn, tạ, lạng, gam đơn vị nào là đơn vị đo lớn nhất?
A. Tấn B. Tạ C. Lạng D. Gam
Câu 4. Khi đo khối lượng của một vật bằng cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. 302g B. 200g C. 105g D. 298g
Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
2,5 phút = … giây
A. 50 giây B. 250 giây C. 150 giây D. 15 giây
Câu 6. Bạn Hà đi từ nhà đến bến xe buýt hết 35 phút, sau đó đi ôtô đến trường hết 30 phút. Hỏi bạn Hà đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?
A. 390 giây B. 3900 giây C. 39000 giây D. 3,9 giờ
Mình đang cần gấp nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 6 tháng 2022-05-25T19:55:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 2: 
  ⇒ Chọn câu A
  ⇒ Đổi: 2 lạng = 0,2 kg
  Cho mỗi túi thêm 2 lạng đường thì khối lượng 1 túi đường khi đó là: 
           1 + 0,2 = 1,2 ( kg )
  Khối lượng của 20 túi đường khi đó là:
           1,2 x 20 = 24  ( kg )
             Đ/s: 24 kg
  Câu 3:
  ⇒ Chọn câu A
  ⇒  Tấn > Yến > Kilôgam > Lạng
  Câu 4:
  ⇒ Chọn câu B
  ⇒ Chỉ có số 200 là có thể chia hết cho 10
  Câu 5:
  ⇒ Chọn câu C
  ⇒ 1 phút  = 60 giây nên 2,5 phút  = 60 giây × 2,5 = 150 giây.
  Câu 6:
  ⇒ Chọn câu B
  ⇒  Bạn Hà đi từ nhà đến trường hết thời gian là:
          35  + 30 = 65  ( phút )
  Đổi: 1 phút = 60 giây 
     ⇒ 65 phút = 65. 60 = 3900 giây
                      Đ/s: 3900 giây
  #trinhphuong17321.#hd247. Chúc bạn học tốt ^^

 2. Bạn tham khảo nhé !~
  Giải đáp + giải thích :
  Câu 2 :
  Bài giải :
  Đổi : 2 Lạng = 0,2 Kg .
  Cho mỗi túi thêm 2 lạng đường thì khối lượng 1 túi đường là: 
          1 + 0,2 = 1,2 ( kg )          
  Khối lượng của 20 túi đường khi đó là:
           1,2 × 20 = 24  ( kg )          
  Đáp số : 24 kg
  Câu 3 :
  Giải đáp : A .
  Vì : ↓↓↓↓
   Tấn → Yến → Kilôgam → Lạng
  Câu 4 :
  Giải đáp : B .
  Vì : 200g chia hết cho 5 .
  Câu 5 :
  Giải đáp : C .
  Vì : 2,5 phút = 150 giây ; 2 phút = 120 giây ; còn 0,5 = nữa của 1 phút và nửa của 1 phút thì = 60 : 2 = 30 
  Câu 6 :
  Giải đáp : B. 3900 giây .
  → ↓↓↓↓↓↓↓
  Bạn Hà đi từ nhà đến trường hết thời gian là:
  35  + 30 = 65  ( phút )
  Đổi: 65 phút = 3900 giây
  Đáp số : 3900 giây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )