Toán Lớp 6: Câu 2 (3,0 điểm): Tìm x, biết. a) 5.(x + 35) = 515 b) 3.2-60 = -12 c) x-2|+8=2015+(-2001) d) 54: x; 270: x và 10

Question

Toán Lớp 6: Câu 2 (3,0 điểm): Tìm x, biết.
a) 5.(x + 35) = 515
b) 3.2-60 = -12
c) x-2|+8=2015+(-2001)
d) 54: x; 270: x và 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-19T21:39:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) 5 . ( x + 35 ) = 515
  ⇒ x + 35 = 515 : 5
  ⇒ x + 35 = 103
  ⇒ x = 103 – 35
  ⇒ x = 68
  Vậy , x = 68 .
  b) Đề không đủ
  c) | x – 2 | + 8 = 2015 + ( – 2001 )
  ⇒ | x – 2 | + 8 = 14
  ⇒ | x – 2 | = 14 – 8
  ⇒ | x – 2 | = 6
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x – 2 = 6\\x – 2 = – 6\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x = 8\\x = – 4\end{array} \right.\) 
  Vậy , x ∈ { 8 ; – 4 }
  d) Ta có : 54 vdots x , 270 vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC( 54 ; 270 )
  Ta có : 54 = 2 . 3^3
             270 = 2 . 3^3 . 5
  ⇒ ƯCLN( 54 ; 270 ) = 2 . 3^3 = 54
  ⇒ ƯC( 54 ; 270 ) = Ư( 54 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 ; – 1 ; – 2 ; – 3 ; – 6 ; – 9 ; – 18 ; – 27 ; – 54 }
  ⇒ x ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 ; – 1 ; – 2 ; – 3 ; – 6 ; – 9 ; – 18 ; – 27 ; – 54 }
  Nếu x > 10 ⇒ x ∈ { 18 ; 27 ; 54 }
  Nếu x < 10 ⇒ x ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; – 1 ; – 2 ; – 3 ; – 6 ; – 9 ; – 18 ; – 27 ; – 54 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )