Toán Lớp 6: Câu 17. Thực hiện phép tính: (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12; A. 24 B – 24 C. 0 D 12

Question

Toán Lớp 6: Câu 17. Thực hiện phép tính: (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12;
A. 24
B – 24
C. 0
D 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 3 tháng 2022-02-17T13:01:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12

  = (-6) + (-6) + [(-8) + 8] + [(-10) + 10] + 12

  = (-12) + 0 + 0 + 12

  = (-12) + 12

  = 0

  -> Chọn C

  $#dariana$

 2. ( -2 ) + ( -4 ) + ( -6 ) + ( -8 ) + ( -10 ) + 8 + 10 + 12

  = -2 – 4 – 6 – 8 – 10 + 8 + 10 + 12

  = ( 10 – 10 ) + ( 8 – 8 ) + 12 – 2 – 4 – 6 

  = 0 + 0 + 12 – 2 – 4 – 6

  = 12 – 2 – 4 – 6

  = 10 – 4 – 6

  = 6 – 6

  = 0

  -> C. 0  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )