Toán Lớp 6: Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là

Question

Toán Lớp 6: Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 18 phút 2022-06-18T20:18:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   
  126 : a dư 25 => a $\ne$ 0; 1; 126
  => 126 – 25 $\vdots$ a
  => 101 $\vdots$ a
  Mà 101 = 1 . 101
  => a = 1 ( loại )
  hoặc a = 101 ( thõa mãn )
  Vậy a = 101

 2. Giải đáp:
   126 chia a dư 25 suy ra a khác 0,1,126
  suy ra 126-25=101 chia hết cho a
  mà 101=101×1
  suy ra a=1 (loại) hoặc 101 (thỏa mãn)
  vậy a =101
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )