Toán Lớp 6: Câu 15: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể ch

Question

Toán Lớp 6: Câu 15:
Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-22T04:11:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. => Số nhóm đó chính là ước chung của 42 và 60
  42 = 2. 3. 7
  60 = 2^2. 3. 5
  => ƯCLN ( 42; 60) = 2. 3 = 6
  Vậy có thể số học sinh nhiều nhất đó thành 6 nhóm 
  #Hok tốt nòo :3
   

 2. Giải đáp:
  Có thể chia nhiều nhất thành 6 nhóm .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để chia lớp đó số nhóm nhiều nhất 
  Số nhóm đó Ta có :
  ố nhóm phải tìm là 6 .

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )