Toán Lớp 6: Câu 14: Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều

Question

Toán Lớp 6: Câu 14: Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.
b) Tìm ƯCLN của các số 28, 54 và 96., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-11T06:06:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. b) ƯCLN(28,54,96)={2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )