Toán Lớp 6: Câu 14: Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều

Question

Toán Lớp 6: Câu 14: Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-06-11T05:39:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nửa chu vi hình chữ nhật DCMN là:
  180 : 2 = 90cm
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1 + 4 = 5 phần
  Chiều dài của hình chữ nhật DCMN là: 90 :
  5 x 4 = 72cm
  Chiều rộng của hình chữ nhật DCMN là:
  90 – 72 = 18cm
  Diện tích hình chữ nhật DCMN là:
  18.72 = 1296cm2
  Diện tích hình bình hành ABCD là:
  72.20 = 1440cm2
  Diện tích hình H là:
  1296 + 1440 = 2736cm2
  Đáp số: diện tích hình H: 2736cm2
               diện tích hình bình hành ABCD: 1440cm2
               diện tích hình chữ nhật DCMN: 1296cm2 
  # xin ctlhn!

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật DCMN là
  180 : 2 = 90 ( cm )
  Ta có sơ đồ
  Chiều dài   !—–!—–!—–!—–!
  Chiều rộng !—–!
  Tổng số phần bằng nhau là
  4 + 1 = 5 ( phần )
  Chiều rộng hình chữ nhật DCMN là
  90 : 5 . 1 = 18 ( cm )
  Chiều dài của hình chữ nhật DCMN là
  18 . 4 = 72 ( cm )
  Diện tích hình chữ nhật DCMN là
  72 . 18 = 1296 ( cm^2)
  Diện tích hình bình hành ABCD là
  72 . 20 =  1440 (cm^2)
  Diện tích hình H là
  1296 + 1440 = 2736 (cm^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )