Toán Lớp 6: câu 14 a) 14 – 3 . (x-1) =2 b) 1-2x = (-3) – 10 câu 15 có khoảng từ 50 đến 70 học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục . nếu xếp hàn

Question

Toán Lớp 6: câu 14
a) 14 – 3 . (x-1) =2
b) 1-2x = (-3) – 10
câu 15 có khoảng từ 50 đến 70 học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục . nếu xếp hàng 4 , hàng 5 , hàng 6 thì vừa đủ . tính số học sinh khối 6
câu 16
cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy CD bằng 10cm , độ dài đấy AB bằng một nửa độ dài đáy CD , chiều cao bằng 4cm . tính diện tích hình thang cân đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 17 giờ 2022-09-23T20:26:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)14-3(x-1)=2
  14-3x+3-2=0
  15=3x
  x=5
  b)1-2x=(-3)-10=-13
  14=2x
  x=7
  câu 15:
   nếu xếp hàng 4 , hàng 5 , hàng 6 thì vừa đủ nên số học sinh là BC(4,5,6)=(60; 120; …)
  vì có khoảng từ 50 đến 70 học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục nên số học sinh là 60
  câu 16:
  độ dài đáy AB là: 10:2=5 (cm)
  diện tích hình thang là:(5+10).4/2=30 (cm²)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  câu 14: 
  a)14-3(x-1)=2
  ⇔14-3x+3-2=0
  ⇔15=3x
  ⇔x=5
  b)1-2x=(-3)-10=-13
  ⇔14=2x
  ⇔x=7
  câu 15:
  nếu xếp hàng 4 , hàng 5 , hàng 6 thì vừa đủ
  nên số học sinh là BC(4,5,6)=(60; 120; …)
  vì có khoảng từ 50 đến 70 học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục
  nên số học sinh là 60
  câu 16:
  độ dài đáy AB là: 10:2=5 (cm)
  diện tích hình thang là:
  (5+10).4/2=30 (cm²)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )