Toán Lớp 6: Câu 12. Phương trình cos 2x = có số nghiệm thuộc khoảng (0;7) là A. 2. В. 3. С. 1. D. 4.

Question

Toán Lớp 6: Câu 12. Phương trình cos 2x = có số nghiệm thuộc khoảng (0;7) là
A. 2.
В. 3.
С. 1.
D. 4., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 giờ 2022-06-15T08:01:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  => coi lại cos nhe em
   

 2. Giải đáp:
  CÂU:A
  cos 2x = 1/2
  ⇒ 2x= ±pi/3 +k2pi
  ⇒ x= ±pi/6 + kpi
  mà x thuộc khoảng (0;pi)
  ⇒ x=pi/6 hoặc x=5pi/6 ⇒ 2 nghiệm ⇒ A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )