Toán Lớp 6: Câu 12: (1 điểm) Tìm các chữ số a, b sao cho b) (2ab6) ̅ ⋮ 18 Câu 13 (0,5 điểm): Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24

Question

Toán Lớp 6: Câu 12: (1 điểm) Tìm các chữ số a, b sao cho
b) (2ab6) ̅ ⋮ 18
Câu 13 (0,5 điểm): Chứng tỏ A chia hết cho 6 với
A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100
Câu 14. (0,5 đ) Tìm các số a, b sao cho ƯCLN(a,b) = 12, BCNN(a,b) = 72
ÍT NHẤT CŨNG PHẢI TRẢ LỜI ĐƯỢC 2 CÂU NHÉ CÁC BẠN, HỨA VOTE 5 SAO VÀ BÌNH CHỌN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tuần 2022-06-11T15:44:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. câu 13 
     
     

    toan-lop-6-cau-12-1-diem-tim-cac-chu-so-a-b-sao-cho-b-2ab6-18-cau-13-0-5-diem-chung-to-a-chia-he

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )