Toán Lớp 6: Câu 1: Tính nhanh 25 . – (- 769) + (- 5)² . (- 769)

Question

Toán Lớp 6: Câu 1: Tính nhanh
25 . – (- 769) + (- 5)² . (- 769), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-03-14T14:37:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 25 . (-769) + (-5)^2 . (-769)
  = 25 . (-769) + 25 . (-769)
  = 25 . [(-769) + (-769)]
  = 25 . (-1538)
  = -38450

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  25.(-769)+(-5)^2.(-769)
  =[25+(-5)^2].(-769)
  =[25+25].(-769)
  =50.(-769)
  =-38450

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )