Toán Lớp 6: Câu 1: Tính giá trị biểu thức:

Question

Toán Lớp 6: Câu 1: Tính giá trị biểu thức:
A) 27.36 + 64.27
B) 125. (-7). (-5).8
C) 134 + 66 + (-95) + 46 + (-105)
D) (-124) + (-36) + (-56) + (-135)
E) 35 + 45 – (54 + 47 – 35 – 34), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 2 tháng 2022-02-22T23:49:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 27 . 36 + 64 . 27

  = 27 .(36 + 64)

  = 27 . 100

  =   2700

  b)125 .(-7) . (-5) .8

  =  (125 . 8) . (-7) . (-5)

  =       1000 . 35

  =           35000

  c) 134 + 66 + (-95) + 46 + (-105)

  = 200 + [(-95) + (-105)] + 46

  =  200 + -200 + 46

  = 0 + 46

  = 46

  d) (-124) + (-36) + (-56) + (-135)

  = (-160) + (-56) + (-135)

  =   -(116) + (-135)

  =         -351

  e) 35 + 45 – (54 + 47 – 35 – 34)

  =  35 + 45 – 54 – 47 + 35 + 34

  =  80 – 45 – 54 – 47 + 35 + 34

  =  35 – 54 – 47 + 35 + 34

  =   -66 + 35 + 34

  =        3

 2. $A)$ $\:27.36\:+\:64.27\:\:$

  $=27\left(36+64\right)$

  $=27\cdot \:100$

  $=2700$

  ____________________________

  $B)$ $125\cdot \left(-7\right)\cdot \left(-5\right)\cdot 8\:$

  $=\left(125\cdot \:8\right)\:\left[\left(-7\right).\:\left(-5\right)\:\right]$

  $=125\cdot \:8\cdot \:7\cdot \:5$

  $=35000$

  ____________________________

  $C)$ $134\:+\:66\:+\:\left(-95\right)\:+\:46\:+\:\left(-105\right)\:\:\:\:\:\:$

  $=\left(\:134\:+\:66\:+\:\:46\right)+\:\left[\left(-95\right)\:+\:\left(-105\right)\:\:\:\right]\:\:\:\:\:$

  $=246-200$

  $=46$

  ____________________________

  $D)$ $\left(-124\right)\:+\:\left(-36\right)\:+\:\left(-56\right)\:+\:\left(-135\right)\:\:\:$

  $=\left[\left(-124\right)\:+\:\left(-135\right)\right]\:+\:\:\left[\left(-36\right)\:+\:\left(-56\right)\:\right]$

  $=-259-92$

  $=-351$

  ____________________________

  $E)$ $35\:+\:45\:-\:\left(54\:+\:47\:-\:35\:-\:34\right)$

  $=\left(35\:+\:45\right)\:-\:\left(\left(54\:+\:47\right)\:-\:\left(35\:-\:34\right)\right)$

  $=\left(35+45\right)-\left(101-1\right)$

  $=80-100$

  $=-20$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )