Toán Lớp 6: Câu 1: Tỉ số % của 3 và 8 là: Câu 2: cho 2 góc kề và phụ nhau,biết góc thứ nhất bằng 60 độ,góc thứ 2 có số đo là:

Question

Toán Lớp 6: Câu 1: Tỉ số % của 3 và 8 là:
Câu 2: cho 2 góc kề và phụ nhau,biết góc thứ nhất bằng 60 độ,góc thứ 2 có số đo là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-12-19T06:28:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1: Tỉ số % của 3 và 8 là : 3 : 8 x 100 = 37,5 %
  Câu 2: cho 2 góc kề và phụ nhau,biết góc thứ nhất bằng 60 độ,góc thứ 2 có số đo là: 30 độ
  Hai góc có tổng bằng 90 độ
  Góc thứ nhất bằng 60 độ
  Nên góc thứ 2 bằng 90 độ – 60 độ= 30 độ

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: Tỉ số % của 3 và 8 là:
   3 ÷ 8 × 100 = 37,5 %
  Câu 2: cho 2 góc kề và phụ nhau,biết góc thứ nhất bằng 60 độ,góc thứ 2 có số đo là:
    $90^{o}$ – $60^{o}$ = $30^{o}$
  Vì hai góc phụ nhau có tổng bằng $90^{o}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )