Toán Lớp 6: Câu 1: Tập hợp ????={16;17;18;19}được viết dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng là A. ????={????|????∈????;15

Question

Toán Lớp 6: Câu 1: Tập hợp ????={16;17;18;19}được viết dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng là
A. ????={????|????∈????;15

in progress 0
Hạ Uyên 3 tháng 2022-02-18T18:40:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1: B  ( Vì 16->19 thuộc 15<x<20)
  Câu 2: C ( Số liền sau = số liền trc +1 ) = a+2+1=a+3
  Câu 3:ƯCLN(60,90) = 30=>D
  Câu 4: C ( Vì 2, 3,5,7 là số nto)
  Câu 5: D ( Vì 21* chia hết cho 5 và 2 thì nó có t/c =0, hơn nữa tổng 2+1+0=3 chia hết cho 3)
  Câu 6: Hình vuông ( Lý thuyết )
  Câu 7: D ( Lý thuyết )
  Câu 8: C (60o)
  Câu 9: C ( S hthoi = mxn/2)
  Caai 10: Số đường chéo ( 6(6-3)/2)=18/2=9 =>D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )