Toán Lớp 6: Câu 1: Nếu 3x + 25=75 -x thì x bằng: Câu 2: Mẫu số chung của các phân số 3/12;-6/20;2/-5

Question

Toán Lớp 6: Câu 1: Nếu 3x + 25=75 -x thì x bằng:
Câu 2: Mẫu số chung của các phân số 3/12;-6/20;2/-5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-12-19T05:52:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. 3x + 25=75 -x
  => 4x=50
  => x=50:4=12,5
  2. MSC: 60
  3/12=15/60
  -6/20=-18/60
  2/-5=-24/60

 2. Giải đáp:
   Câu 1:
      3x + 25 = 75 – x
  ⇔ 3x + x   = 75 – 25
  ⇔     4x     = 50
  ⇔       x     = 50 : 4
  Vậy x    = 12,5
  Câu 2: Mẫu số chung của các phân số đó là: 60
  3/12 = (3.5)/(12.5) = 15/60
  -6/20 = ((-6).3)/20.3 = (-18)/60
  2/(-5) = (2.(-12))/((-5).(-12)) = -24/60
  Học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )