Toán Lớp 6: Câu 1 -12 – (-22) Câu 2. (-24) : (-6) – 25 Câu 3 16 : (-4) + (-3) × 5 Câu 4 7 × (-39) + 7 × (-61) Giúp mik với. Mik cần gấp ạ!

Question

Toán Lớp 6: Câu 1
-12 – (-22)
Câu 2.
(-24) : (-6) – 25
Câu 3
16 : (-4) + (-3) × 5
Câu 4
7 × (-39) + 7 × (-61)
Giúp mik với. Mik cần gấp ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 tháng 2022-12-21T02:12:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  câu 1 :
  -12-(-22) = -12 +22=10
  câu 2 ;
  (-24) : (-6)-25 = 4 – 25=-21
  câu 3 :
  16 : (-4) + (-3).5= -4 + (-15)=-19
  câu 4 : 
  7. (-39)+7 . (-61)= 7. (-39-61)
                            = 7 . (-100)
                             =-700
   

 2. $\text{Câu 1:}$
  $\text{-12 – ( -22 ) = ( -12) + 22 = 10}$
  $\text{Câu 2:}$
  $\text{( -24 ) : ( -6 ) – 25 = 4 – 25  = -21}$
  $\text{Câu 3:}$
  $\text{16 : ( -4 ) + ( -3 ) x 5}$
  $\text{= ( -4 ) + ( -15 )}$
  $\text{= -19}$
  $\text{Câu 4:}$
  $\text{7 x ( -39 ( + 7 x ( -61 )}$
  $\text{= 7 x [( -39 + ( -61 )]}$
  $\text{= 7 x ( -100 )}$
  $\text{= -700}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )