Toán Lớp 6: Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang một quyển sách dày 220 trang? Những câu hỏi mik đăng lên mik sẽ hỏi câu này rồi mik đăng câu

Question

Toán Lớp 6: Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang một quyển sách dày 220 trang?
Những câu hỏi mik đăng lên mik sẽ hỏi câu này rồi mik đăng câu khác mik ko đăng chung 1 câu nha máy mik nó lag nên mọi người thông cảm nha, mọi người giải chi tiết giúp mik nhé , mik sẽ lựa ra 1 bạn có câu hỏi hay nhất chi tiết nhất để đánh giá câu trả lời hay nhất, xin cảm ơn mọi người., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 6 tháng 2022-06-16T00:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $552$ chữ số.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trang đầu đến trang $9$ có $9$ chữ số.
  Trang $10$ đến trang $99$ có $(99-10):1+1=90$ trang, mỗi trang có $2$ chữ số.
  Vậy trang $10$ đến trang $99$ có $2.90=180$ chữ số.
  Trang $100$ đến trang $220$ trang có $(220-100):1+1=121$ trang, mỗi trang có $3$ chữ số.
  Vậy trang $100$ đến trang $220$ có $3.121=363$ chữ số.
  Vậy quyển sách có $9+180+363=552$ chữ số.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ trang 1 đến trang 9 cần dùng : (9 – 1) : 1 + 1 = 9 (Chữ số)
  Từ trang 10 đến trang 99 cần dùng : (99 – 10) : 1 + 1 = 90 ( số) 
  = > Từ trang 10 đến trang 99 cần dùng : 90 . 2 = 180 (chữ số)
  Từ trang 100 đến trang 220 cần dùng : (220 – 100) : 1 + 1 = 121 ( số)
  = > Từ trang 100 đến trang 220 cần dùng : 121 . 3 = 363 ( chữ số)
  Vậy để đánh số trang một quyển sách dày 220 trang thì cần: 9 + 180 + 363 = 552  ( chữ số)
  Xin 5 sao và hay nhất nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )