Toán Lớp 6: Cách phân tích 8 và 9 ra thừa số nguyên tố

Question

Toán Lớp 6: Cách phân tích 8 và 9 ra thừa số nguyên tố, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-11T22:26:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8 = 2 . 2 . 2 = 2^3
  9 = 3 . 3 = 3^2

 2. Giải đáp:
   
  8=2.2.2=  2^3
  9=3.3=  3^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )