Toán Lớp 6: Cách nhanh nhất đề tính Ước(2^7)?

Question

Toán Lớp 6: Cách nhanh nhất đề tính Ước(2^7)?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 3 tuần 2022-06-11T17:39:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ư(128) = { 2^1; 2^2; 2^3; 2^4; 2^5; 2^6; 2^7 }
  => Ư(128) = { 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 }
  – Cách nhanh nhất là đổi từ lũy thừa về số tự nhiên và thêm Ước là 1
  @ Rin

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: Ư(2^7) = Ư(128)
  ⇒ Ư(128) = {±1; ±2; ±4; ±8; ±16; ±32; ±64; ±128}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )