Toán Lớp 6: Các ước của 120 là những số nào

Question

Toán Lớp 6: Các ước của 120 là những số nào, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tuần 2022-06-15T01:14:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Ư(120)={1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;24;30;40;60;120}

  2. Giải đáp:
    $Ư(120)=\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm5;\pm6;\pm8;\pm10;\pm12;\pm15;\pm20;\pm24;\pm30;\pm40;\pm60;\pm120\}$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )