Toán Lớp 6: . Các tập hợp sau được biểu diễn dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. Em hãy biểu diễn lại bằng cách liệt kê các phần tử. a) A = {x ∈

Question

Toán Lớp 6: . Các tập hợp sau được biểu diễn dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. Em hãy biểu diễn lại bằng cách liệt kê các phần tử.
a) A = {x ∈ N │4 ≤ x < 17 và x ⋮ 2 } b) B = {x ∈ N* │x <5} c) C = {x ∈ N │23< x ≤ 63 và x chia 4 dư 2} d) D = {x ∈ N │x = k-1 với k = 1; 2; 3; 4; 5; 6} e) E = {x ∈ N │x = 3k + 1 với k = 1;2;3;4}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tuần 2022-12-15T21:16:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) A = {4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16} 
  B = {4 ; 3 ; 2 ; 1} 
  C = {26 ; 30 ; 34 ; 38 ; 42 ; 46 ; 50 ; 54 ; 58 ; 62} 
  D = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5} (Thay k = 1 thì x = 1 – 1 = 0 ; k = 2 thì x = 2 – 1 = 1 ,…) 
  E = {4 ; 7 ; 10 ; 13} ( làm tương tự phần D)

 2. a, A = { 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 }
  b, B = { 1; 2; 3; 4 }
  c, C = { 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 62 }
  d, D = { 0; 1; 2; 3; 4; 5 }
  e, E = { 4; 7; 10; 13 }
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )