Toán Lớp 6: Các học sinh của một trường THCS xếp hàng tập thể dục . Biết khi xếp hàng 36 , hàng 40 , hàng 48 đều vừa đủ . Tính số học sinh của trườ

Question

Toán Lớp 6: Các học sinh của một trường THCS xếp hàng tập thể dục . Biết khi xếp hàng 36 , hàng 40 , hàng 48 đều vừa đủ . Tính số học sinh của trường đó , biết số học sinh trong khoảng từ 700 đến 900 người ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 ngày 2022-06-17T10:32:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

                                 Giải

     Gọi x là số học sinh của trường đó: (Điều kiện: 700<x<900)

    Theo bài toán ta có: x chia hết 36

                                     x chia hết 40

                                     x chia hết 48

                      =>x thuộc BC(36; 40; 48

                            36 = 2^2 . 3^2

                            40 = 2^3 . 5

                            48 = 2^4 . 3

                     => x thuộc BCNN(36; 40; 48)= 2^4 . 3^2 . 5 = 720

                      BC(36; 40; 48) = B(720)={720; 1440; 2160;……}

                        Mà 700<x<900 nên x= 720

                        Vậy số học sinh của trường đó là 720 học sinh 

 2. Giải đáp:

  720 học sinh

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi số học sinh của trường đó là x (học sinh) (x ∈ N) (700 ≤ x ≤ 900)

  Theo bài ra ta có:

  x $\vdots$ 36; x $\vdots$ 40; x $\vdots$ 48

  ⇒ x ∈ BC (36; 40; 48)

  ⇒ Ta có:

  ⇒ 36 = 2² . 3²

  ⇒ 40 = 2³ . 5

  ⇒ 48 = $2^{4}$ . 3

  ⇒ BCNN (36;40;48) = $2^{4}$ . 3² . 5 = 720

  ⇒ BC (36;40;48) = B (720) = {0; 720; 1440; …….}

  ⇔ Mà 700 ≤ x ≤ 900

  ⇔ Nên x ∈ 720

  ⇔ Vậy số học sinh của trường đó là: 720 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )