Toán Lớp 6: Các biểu thức sau là hợp số hay số nguyên tố? Vì sao? C= 11.13.17+29.31.37 Chú giải: dấu . Là dấu nhân

Question

Toán Lớp 6: Các biểu thức sau là hợp số hay số nguyên tố? Vì sao?
C= 11.13.17+29.31.37
Chú giải: dấu . Là dấu nhân, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tuần 2022-06-11T19:00:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Là hợp số vì:
  11.13.17 ta lấy cuối đuôi của số đó sẽ có:
  1.3.7=21
  29.31.37 ta lấy cuối đuôi của số đó sẽ có:
  9.1.7=63
  Nên ta có: 
  63+21=84
  Có số cuối là 4 thì 4 chia hết cho 2 nên là hợp số nên:
  11.13.17+29.31.37 có biểu thức là hợp số.

 2.  Ta có quy tắc 
  Lẻ . lẻ = lẻ
   C = 11.13.17 + 29 . 31 . 37
  Áp dụng quy tắc ta sẽ được
  C =( 2n +1) + ( 2n + 1 )
  C = 4n + 2
  4n + 2 \vdots 2
  => C là hợp số
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )