Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình vs! _____. Tìm các chữ số tự nhiên a

Question

Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình vs!
_____.
Tìm các chữ số tự nhiên a ; b biết a-b=4 và 87ab:9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-03-14T08:16:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 87ab chia hết cho 9 => 8=7=a=b chia hết cho 9 

  => 15+a+b chia hết cho 9

  => a+b<10+10=20 nên a+b có thể bằng :3;12

  +)nếu a+b =3 ; có a-b=4 => a= (3+4) :2 = 3,5 (loại) 

  +)nếu a+b=12 ; có a-b =4 =>a (12+4):2=8=> b=12-8=4

  vậy a=8;b=4

  -CHÚC TUS HC TỐT

 2. Giải đáp:
  A= 8 , b=4

  Lời giải và giải thích chi tiết

  87ab chia hết cho 9 => 8 + 7 + a + b chia hết cho 9 

  => 15 + a + b chia hết cho 9 

  =>a ,b thuộc { 3; 12}

  Ta có : a – b = 4

  => a +b = 3 (loại)

  Từ a – b =  4 và a + b = 12, suy ra

  a = 8 ; b = 4

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )