Toán Lớp 6: caau 1: thực hiện từng bước các phép tính sau (tính hợp lí nếu được) a) (-12) +52 b) 212 – (30+212) c) 11.95 +11.5

Question

Toán Lớp 6: caau 1: thực hiện từng bước các phép tính sau (tính hợp lí nếu được)
a) (-12) +52
b) 212 – (30+212)
c) 11.95 +11.5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-05-25T20:27:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  a) (-12) + 52
  = -40
  b) 212 – (30+212)
  = 212 – 30 – 212
  = (212 – 212) – 30
  = 0 – 30
  = -30
  c) 11 . 95 + 11 . 5
  = 11 . (95 + 5)
  = 11 . 100
  = 1100
   

 2. Giải đáp:
   a/(-12)+52=+(52-12)=+40
  b/212-(30+212)=212-212-30=0-30=-30
  c/11.95+11.5=11.(95+5)=11.100=1100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )