Toán Lớp 6: C1BIẾT x-1 là số đối của (-5) góa trị của x là. C2 giá trị của biểu thức-(2a-7) sau khi bỏ dấu ngoặc là

Question

Toán Lớp 6: C1BIẾT x-1 là số đối của (-5) góa trị của x là.
C2 giá trị của biểu thức-(2a-7) sau khi bỏ dấu ngoặc là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-03-11T23:36:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1:
  Số đối của (-5) là: 5
  Ta có: x – 1 = 5
            x       = 5 + 1
            x       = 6
  => x = 6
  Câu 2:
  Sau khi bỏ dấu ngoặc, biểu thức -(2a – 7) sẽ bằng:
  => 2a + 7
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )