Toán Lớp 6: c) 5 mũ x+2 – 2016 mũ 0 = 2 mũ 3.3

Question

Toán Lớp 6: c) 5 mũ x+2 – 2016 mũ 0 = 2 mũ 3.3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 tháng 2022-02-22T06:57:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. c, 5^{x + 2} – 2016^0 = 2^3 * 3

    5^{x + 2} – 1 =  8 * 3

    5^{x + 2} – 1 = 24

    5^{x + 2} = 25

    5^{x + 2} = 5^2

    x + 2 = 2

    x = 0

  Vậy x = 0

    

 2. 5^(x+2) – 2016^0 = 2^3*3 

  5^(x+2) – 1 = 24  

  5^(x+2) = 24 + 1  

  5^(x+2) = 25  

  25 = 5^2 

  x + 2 = 2  

  x = 2 – 2  

  x = 0  

  Vậy x = 0 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )