Toán Lớp 6: c) 23 – 5x = 33 d) 72 : (9 + 7x) = 210 : 27 nhanh nha

Question

Toán Lớp 6: c) 23 – 5x = 33 d) 72 : (9 + 7x) = 210 : 27
nhanh nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 tuần 2022-04-13T01:59:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. c)
  23-5x=33
  5x=23-33
  5x=-10
  x=(-10):5
  x=-2
  Vậy x=-2
  d)
  72:(9+7x)=210:27
  72:(9+7x)=70/9
  9+7x=72: 70/9
  9+7x=324/35
  7x=324/35 -9
  7x=9/35
  x=9/35 :7
  x=9/245
  Vậy x=9/245
  $@Masonn$
   

 2. Giải đáp:
   $c) 23-5x=33$
  $⇒ 5x=23-33$
  $⇒ 5x= -10$
  $⇒ x=(-10):5$
  $⇒ x=-2$
  $\text{Vậy x=-2}$
  $d) 72:(9+7x)=210:27$
  $⇒ 72:(9+7x)= \dfrac{210}{27}$
  $⇒ 9+7x= 72:\dfrac{70}{9}$
  $⇒ 9+7x= \dfrac{324}{35}$
  $⇒ 7x= \dfrac{324}{35}-9$
  $⇒ 7x= \dfrac{9}{35}$
  $⇒ x= \dfrac{9}{35}:7$
  $⇒ x= \dfrac{9}{245}$
  $Vậy$ $x=\dfrac{9}{245}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )