Toán Lớp 6: C = 1-7+13-19+25-31+…+2017 – 2023

Question

Toán Lớp 6: C = 1-7+13-19+25-31+…+2017 – 2023, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 giờ 2022-05-01T04:36:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. C = 1-7+13-19+25-31+…+2017 – 2023
       có SSH là ( 2023 – 1 ) : 6 + 1 = 338 ( SSH ) 
       có số cặp là : 338 : 2 = 169 ( cặp ) 
       tổng C = 169 x (-6) = -1014  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )