Toán Lớp 6: C= ( 0;3;6) Viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số lấy từ tập C Vd: 660 cug có thể gồm 12 sso

Question

Toán Lớp 6: C= ( 0;3;6)
Viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số lấy từ tập C
Vd: 660 cug có thể
gồm 12 sso, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 5 ngày 2023-01-25T04:42:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Các số được lấy từ tập C bao gồm :
    306; 360; 603; 630; 300; 330; 333; 600; 660; 666; 663; 366; …
     

  2. – Các số có 3 chữ số viết được thỏa mãn yêu cầu đề bài là : 300 ; 303 ; 306 ; 333 ; 336 ; 330 ; 363 ; 360 ; 366 ; 600 ; 603 ; 630 ; 633 ; 636 ; 606 ; 663 ; 666 ; 660 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )