Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: (77+22-65) – (67+12-75) được kết quả là: Gấppppp

Question

Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: (77+22-65) – (67+12-75) được kết quả là:
Gấppppp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 3 tuần 2022-04-07T19:18:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (77+22-65) – (67+12-75)
  = 77+22-65 – 67 -12 +75 (áp dụng khi tính chất phá ngoặc)
  = ( 77-67) + (22-12) + (75 -65)
  =30
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2.     ( 77 + 22 – 65 ) – ( 67 + 12 – 75 )
  = 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75
  = ( 77 – 67 ) + ( 22 – 12 ) + ( 75 – 65 )
  = 10 + 10 + 10
  = 30
   Lưu ý :
  +) Đằng trước biểu thức nằm trong ngoặc có dấu dương thì khi bỏ ngoặc ta không phải đổi dấu các đại lượng trong ngoặc .
  +) Đằng trước biểu thức nằm trong ngoặc có dấu âm thì khi bỏ ngoặc ta đổi dấu các đại lượng trong ngoặc .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )