Toán Lớp 6: Biết [(x-3)²+7].2=14. Vậy giá trị của x là: A.x=0 B.x=3 C.x=7 D.x=3 và x=7

Question

Toán Lớp 6: Biết [(x-3)²+7].2=14. Vậy giá trị của x là:
A.x=0 B.x=3 C.x=7 D.x=3 và x=7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tháng 2022-03-14T13:40:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [(x-3)²+7].2=14
  [(x-3)²+7]   =14:2
  [(x-3)²+7]   =7
  (x-3)²+7     = 7
  x-3²            = 7- 7
  x-9              =0
  x                  =0+9
  x                  =9

 2. $\text{[ ( x – 3)² + 7 ]. 2 = 14}$
  $\text{( x – 3 )² + 7 = 14 : 2 }$
  $\text{( x – 3 )² + 7 = 7}$
  $\text{( x – 3 )² = 7 – 7 }$
  $\text{( x – 3 )² = 0}$
  $\text{0 = 0²}$
  $\text{⇒ x – 3 = 0}$
  $\text{x = 3 + 0}$
  $\text{x = 3}$
  $\text{Chọn B.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )