Toán Lớp 6: Biết 120 – x = 45 giá trị của x cần gấp

Question

Toán Lớp 6: Biết 120 – x = 45 giá trị của x
cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-06-18T19:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  120 – x = 45
           x = 120 – 45
           x =  75

 2. 120 – x = 45
            x = 120-45
            x = 75

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )