Toán Lớp 6: BCNN (1,8,9) là? BCNN ( 5,3,7)? UCLN ( 18,36,90 )? BCNN ( 20,30,60 )? BCNN ( 35, 40, 56)? UCLN ( 112, 16,32)? Giúp mk với lười quá :>

Question

Toán Lớp 6: BCNN (1,8,9) là?
BCNN ( 5,3,7)?
UCLN ( 18,36,90 )?
BCNN ( 20,30,60 )?
BCNN ( 35, 40, 56)?
UCLN ( 112, 16,32)?
Giúp mk với lười quá :> nhanh nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 tuần 2022-06-04T15:30:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 = 1
  8 = 2^3
  9 = 3^2
  ⇒ BCNNN_((1 ; 8 ; 9)) = 1 . 2^3 . 3^2 = 72
  5 = 5
  3 = 3
  7 = 7
  ⇒ BCNNN_((5 ; 3 ; 7)) = 105
  18 = 2 . 3^2
  36 = 2^2 . 3^2
  90 = 2 . 3^2 . 5
  ⇒ ƯCLN_((18 ; 36 ; 90)) = 2 . 3^2 = 18
  20 = 2^2 . 5
  30 = 2 . 3 . 5
  60 = 2^2 . 3 . 5
  ⇒ BCNNN_((20 ; 30 ; 60)) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  35 = 5 . 7
  40 = 2^3 . 5
  56 = 2^3 . 7
  ⇒ BCNNN_((35 ; 40 ; 56)) = 2^3 . 5 . 7 = 280
  112 = 2^4 . 7
  16 = 2^4
  32 = 2^5
  ⇒ ƯCLN_((112 ; 16 ; 32)) = 2^4 = 16

 2. 1.72
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )