Toán Lớp 6: Bạn Hà thực hiện phép chia hai số tự nhiên có số chia bằng 36 được kết quả có số dư lớn hơn 33, có tổng của số bị chia và thương bằng 4

Question

Toán Lớp 6: Bạn Hà thực hiện phép chia hai số tự nhiên có số chia bằng 36 được kết quả có số dư lớn hơn 33, có tổng của số bị chia và thương bằng 442. Tìm số bị chia và thương của phép chia mà bạn Hà đã thực hiện, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-15T22:18:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số bị chia là a, thương là q và số dư là r.  Ta có: a = q.27 + r (24 < r < 27). 
  Vì tổng của số bị chia và thương bằng 361 nên ta có: a + q = 361(1). 
  Thay a = q.27 + r vào biểu thức (1), ta được:
  q.27 + r + q = 361; 28q + r = 361; r = 361 – 28q. 
  Mà 24 < r < 27 nên 24 < 361 – 28q < 27 hay 334 < 28q < 337 
  Suy ra:  TH1: 28q = 335;  q = 335:28;   q = 11(dư 27) 
               TH2: 28q = 336;  q = 336:28;  q = 12. 
  Khi đó a = 349. Vậy số bị chia là 349 và thương là 12.

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{(có thể bị giống trong sách vì bài này cô mình chữa rồi)}
  text{Gọi số bị chia là a, thương là q và số dư là r.}
  text{Ta có: a = q.27 + r (24 < r < 27).}
  text{Vì tổng của số bị chia và thương bằng 361 nên ta có:}
  text{a + q = 361(b).}
  text{Thay a = q.27 + r vào biểu thức (b), ta được:}
  text{q.27 + r + q = 361}
  text{28q + r = 361}
  text{r = 361 – 28q.}
  text{Mà 24 < r < 27 nên 24 < 361 – 28q < 27 hay 334 < 28q < 337}
  text{ta có : }
  text{Trường Hợp 1: 28q = 335}
  text{335 : 28}
  text{q = 11(dư 27)}
  text{Trường Hợp 2 : 28q = 336}
  text{q = 336 : 28}
  text{q = 12.}
  text{Khi đó a = 349.}
  text{Vậy số bị chia là 349 và thương là 12.}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )