Toán Lớp 6: Bạn Bình có 24 bút màu, bạn muốn xếp chúng vào các hộp nhỏ sao cho số bút chì trong mỗi hộp bằng nhau và là 1 số lớn hơn 2; nhỏ hơn 6.

Question

Toán Lớp 6: Bạn Bình có 24 bút màu, bạn muốn xếp chúng vào các hộp nhỏ sao cho số bút chì trong mỗi hộp bằng nhau và là 1 số lớn hơn 2; nhỏ hơn 6. Hỏi bạn Bình có thể dùng bao nhiêu hộp ; và ít nhất bao nhiêu hộp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-11-24T01:26:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có : Ư ( 24 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 ; 24 }
  Mà số bút chì trong mỗi hộp phải lớn hơn 2 và nhỏ hơn 6 nên
  Ta có : thể chia 3 hoặc 4 chiếc bút màu vào mỗi hộp
  Vậy có thể chia nhiều nhất số hộp là :   24 : 3 = 8 ( hộp )
  Có thể chia ít nhất số hộp là :    24 : 4 = 6 ( hộp )
  #Hoithaomai

 2. Bình muốn xếp chúng vào các hộp nhỏ sao cho số bút chì mỗi hộp bằng nhau và bằng 1 số lớn hơn 2
  => mỗi hộp có ít nhất 3 bút chì
  Ta có: 24 : 3 = 8 
  => Bình có thể dùng nhiều nhất 8 hộp.
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )