Toán Lớp 6: Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt

Question

Toán Lớp 6: Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3
số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8
số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 18 trang.
số trang của cuốn sách là bao nhiêu
ai nhanh mik cho câu trả lời hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 6 tháng 2022-06-15T23:17:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   72 trang

  Lời giải và giải thích chi tiết:

                Giải

  18 trang chiếm số phần là :

            8 – 5= 3 (phần)

  Ngày thứ hai đọc được số trang là:

            18 : $\dfrac{3}{8}$ = 48 (trang)

  48 trang chiếm số phần là:

            3 – 1 = 2 (phần)

  Số trang của cuốn sách là:

            48 : $\dfrac{2}{3}$ = 72 (trang)

                   Vậy số trang của cuốn sách là 72 trang.

 2. Giải đáp:72 trang

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:18 trang chiếm số phần là :

  8-5=3(phần)

  Ngày thứ hai đọc được số trang là:

  18:3.8=48(trang)

  48 trang chiếm  số phần là:

  3-1=2 (phần)

  số trang của cuốn sách là:

  48:2.3=72 (trang)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )