Toán Lớp 6: Bạn An có số viên bi,biết khi An chia bi vào 12túi,16túi và 15túi thì số bi của mỗi túi là như nhau.Tính số bi của bạn An nằm trong kho

Question

Toán Lớp 6: Bạn An có số viên bi,biết khi An chia bi vào 12túi,16túi và 15túi thì số bi của mỗi túi là như nhau.Tính số bi của bạn An nằm trong khoảng từ 200 đến 300 viên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 3 tuần 2022-06-04T18:35:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số bi của bạn An là x ( viên )
  Vì x \vdots 12 ; 16 ; 15 => x ∈ BC(12 ; 16 ; 15)
  Ta có :
  12 = 2^2 . 3
  16 = 2^4
  15 = 3 . 5
  => BCNNN(12 ; 16 ; 15) = 2^4 . 3 . 5 = 240
  => BC( 12 ; 16 ; 15) = B(240) = {0 ; 240 ; 480 ; …}
  Mà 200 < x < 300 => Số bi của bạn An là 240 viên
  #dtkc
   

 2. $\text{=> Số bi đó là BC của 12; 15; 16}$
  12 = 2². 3
  15 = 3. 5
  16 = 2^4
  => BCN N( 12; 15; 16) = 2^4. 3. 5 = 240
  => BC ( 12; 15; 16) = { 0; 240; 480;..}
  $\text{=> Số bi đó là 240 viên}$
  #Chúc bạn học tốt
  #Hội người chán đời
  $\color{orange}{\text{ @HươngYang}}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )