Toán Lớp 6: Bạn An cần mua 5 cái bút chì và 4 bút mực .Biết giá trị bút chì là 5000 đồng và giá bút mực là 3500 đồng .Hỏi bạn An cần trả bao nhiêu

Question

Toán Lớp 6: Bạn An cần mua 5 cái bút chì và 4 bút mực .Biết giá trị bút chì là 5000 đồng và giá bút mực là 3500 đồng .Hỏi bạn An cần trả bao nhiêu tiền?
Một đoàn khách du lịch có 400 người .Đoạn khách này dự định đi ô tô loại mỗi xe có 14 dãy ghế , mỗi dãy ghế có 3 ghế ngồi .Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết khách du lịch ?
(Trả lời dc là 100% 5 sao), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 20 phút 2022-04-20T01:10:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                               Bài giải 
                                     Giá tiền của 5 cái bút chì là :
                                            $ 5 . 5000 = 25 000 $ ( đồng )
                                     Giá tiền của 4 cái bút mực là :
                                            $ 4 . 3 500 = 14 000 $ ( đồng ) 
                                     Số tiền mà bạn An cần phải trả là :
                                           $ 25 000 + 14 000 = 39 000 $ ( đồng )
                                                                         Đáp số : $ 39 000 $ đồng 
  ———————————————————————————–
                                                          Bài giải 
                                       Số ghế trong mỗi xe ô tô là :
                                              $ 14 × 3 = 42 $ ( ghế )
                                       Số ô tô cần ít nhất để chở được hết số khách du lịch là :
                                               $ 400 : 42 = \dfrac{200}{21} ≈ 10 $ ( ô tô )
                                                                                         Đáp số : $ 10 $ ô tô 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn An cần trả số tiền là :
  (5000 xx 5) + (3500 xx 4) = 39000 (đồng)
                    Đáp số : 39000 đồng
  ————-
  Mỗi xe chứa được số người là :
  14 xx 3 = 42 (người)
  Cần số xe là :
  400 : 42 = 9 (xe) còn dư 22 người
  Vậy cần ít nhất 10 xe để chở hết

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )