Toán Lớp 6: bạn a và bạn b là bạn cùng trường nhưng không cùng lớp . A cứ 10 ngày lại trực nhật nhưng b thì 12 ngày mới phải trực nhật . Ngày đầu

Question

Toán Lớp 6: bạn a và bạn b là bạn cùng trường nhưng không cùng lớp . A cứ 10 ngày lại trực nhật nhưng b thì 12 ngày mới phải trực nhật .
Ngày đầu 2 bạn trực cùng ngày . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-11-23T22:28:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giả sử sau x ngày A và B lại cùng trực nhật.
  A cứ 10 ngày trực nhật một lần nên x là bội của 10.
  B cứ 12 ngày trực nhật một lần nên x là bội của 12.
  Suy ra x ∈ BC(10; 12).
  Mà x ít nhất nên x = BCNN(10; 12).
  10 = 2.5; 12 = 22. 3
  ⇒ x = BCNN(10; 12) = 22.3.5 = 60.
  Vậy sau 60 ngày A và B lại cùng trực nhật.

 2. Gọi tên ngày các bạn trực nhật là a,b.
  Vì hai bạn bắt đầu cùng ngày và để hai bạn lại trực nhật cùng ngày
  => a, b ∈ BC (10,12) và ít nhất nên a, b ∈ BCNN(10,12)
   10 =2.5
   12 =2^2.3
  BCNN(10,12) =2^2 . 3 . 5 = 60
  Vậy sau ít nhất 60 ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật.
                                                 Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )