Toán Lớp 6: Bài3 để phòng chống dịch covid 19, thành phố HCM đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm16 bác sĩ hồi sức cấp cứu 24 bác sĩ đa khoa

Question

Toán Lớp 6: Bài3 để phòng chống dịch covid 19, thành phố HCM đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm16 bác sĩ hồi sức cấp cứu 24 bác sĩ đa khoa và40 điều dưỡng viên hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên được chia nhiều vào mỗi đội? Khi đó mỗi đội có bao nhiêu bác sĩ hồi sức cấp cứu ,bác sĩ đa khoa và điều dưỡng viên?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-03-19T11:10:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xl tus vì mình đang học lên ngâm slot lâu ạ
  Bài 3: 
  Gọi số đội điều dưỡng cần tìm là x           
  Theo đề bài ta có:
   16 \vdots x
   24 \vdots x 
   40 \vdots x 
  ⇒ x ∈ ƯCLN(16;24;40) 
  16 = $2^{4}$ 
  24 = $2^{3}$ . 3 
  40 = $2^{3}$ . 5 
  ⇒ ƯCLN(16;24;40) = 2³ = 8
  Vậy số đội có thể chia nhiều nhất là 8 
  Vậy mỗi đội có số bác sĩ hồi sức cấp cứu là: 16 : 8 = 2 (Bác sĩ)
  Vậy mỗi đội có số bác sĩ đa khoa là : 24 : 8 = 3(Bác sĩ)
  Vậy mỗi đội có số điều dưỡng viên là : 40 : 8 = 5 (điều dưỡng) 
  Vậy có thể chia nhiều nhất 8 đội, mỗi đội có 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 3 bác sĩ đa khoa,5 điều dưỡng viên
  @Plan

 2. Gọi số đội cần tìm là x(x\inN^**)
  16\vdotsx
  24\vdotsx
  40\vdotsx
  x lớn nhất
  ->x\in ƯCLNN(16;24;40)
  Ta có:
  16=2^4
  24=2^3. 3
  40=2^3. 5
  -> ƯCLNN(16;24;40)=2^3=8
  Vậy có thể chai nhiều nhất thành 8 đội
  Khi đó mỗi đội có:
  16:8=2 ( bác sĩ hồi sức cấp cứu )
  24:8=3 ( bác sĩ đa khoa )
  40:8=5 ( điều dưỡng viên )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )