Toán Lớp 6: Bài toán Covid tại Miền Nam: Để phòng chống dịch Covid – 19 TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi

Question

Toán Lớp 6: Bài toán Covid tại Miền Nam: Để phòng chống dịch Covid – 19 TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên chia đều vào mỗi đội., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 ngày 2022-04-19T15:29:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Có thể chia được thành 8 đội phản ứng nhanh.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội là x:
  24;40 vdots x và x in NN^{**}
  -> x in Ư CLN(24;40)
  Ta có:
  24 = 2^3 . 3
  40 = 2^3 . 5
  => Ư CLN(24;40) = 2^3 = 8
  Vậy có thể chia được thành 8 đội phản ứng nhanh.

 2. muốn làm bài này ta áp dụng ƯCLN
  16=$2^{4}$ 
  24 = 3 .$2^{3}$ 
  40 = $2^{3}$ . 5
  ƯCLN(16,24,40) = $2^{3}$  = 8
  vậy có thể chia được nhiều nhất 8 đội phản ứng
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )