Toán Lớp 6: Bài tập : Tính nhanh (-41).(59+2)+59.(41-2) *giúp mk zới ạ*

Question

Toán Lớp 6: Bài tập : Tính nhanh
(-41).(59+2)+59.(41-2)
*giúp mk zới ạ*, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-19T00:57:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (-41).(59+2)+59.(41-2)
  = (-41).59+(-41).2+59.41-59.2
  = [(-41).59+59.41]+[(-41).2-59.2]
  = 59.[(-41)+41]+[(-41-59].2
  = 59.0+(-100).2
  = 0+(-100).2
  = 0-100.2
  = (-100).2
  =-200
  —————————————-
  @ Áp dụng tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng
  ab+ac = a (b+c)
  @ Áp dụng tính chất phân phối phép nhân đối với phép trừ
  ab-ac = a(b-c)

 2. ( – 49 ) . ( 59 + 2 ) + 59 . ( 41 – 2 )
  [ – 49 . 59 + ( – 41 ) . 2 ] + ( 59 . 41 – 59 . 2 )
  ( – 41 . 59 + 59 . 41 ) – ( 41 . 2 + 59 . 2 )
  59 ( – 41 + 41 ) – 2 ( 41 + 59 ) 
  59 . 0 – 2 . 100
  0 – 200
  – 200
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )