Toán Lớp 6: Bài tập 1: Tính hợp lí nhất: a) (25 + 97) +(346 – 25 – 97) b) (52 – 16 – 34) – (52 —34) c)-2003 + (-21 + 75 + 2003) + 21 Giải từng bước

Question

Toán Lớp 6: Bài tập 1: Tính hợp lí nhất:
a) (25 + 97) +(346 – 25 – 97)
b) (52 – 16 – 34) – (52 —34)
c)-2003 + (-21 + 75 + 2003) + 21
Giải từng bước các bài (bỏ ngoặc,nhóm các số cho hợp lí,….)
Làm nhanh ạ em cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 7 tháng 2022-05-01T03:40:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) (25 + 97) +(346 – 25 – 97)
  =25 + 97+346 – 25 – 97
  =(25-25)+(97-97)+346
  =0+0+346=346.
  b) (52 – 16 – 34) – (52 -34)
  =52 – 16 – 34- 52 +34
  =(52-52)-(34-34)-16
  =0-0-16
  =-16.
  c)-2003 + (-21 + 75 + 2003) + 21
  =-2003 +(-21) – 75 – 2003 + 21
  =(-2003 +2003)-(-21+21)+ 75
  =0-0+75
  =75.
  Giải thích:
  +, Khi bỏ dấu ngoặc có dấu ở trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: – thành +, +thành -.
  +, Khi bỏ dấu ngoặc có dấu + ở trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.  
  Xin hay nhất ạ!

 2. a) (25 + 97) + (346 – 25 – 97)
  = 25 + 97 + 346 – 25 – 97
  = (25 – 25) + (97 – 97) + 346
  = 0 + 0 + 346
  = 346
  b) (52 – 16 – 34) – (52 – 34)
  = 52 – 16 – 34 – 52 + 34
  = (52 – 52) – 16 + (34 – 34)
  = 0 – 16 + 0
  = -16
  c) -2003 + (-21 + 75 + 2003) + 21
  = -2003 – 21 + 75 + 2003 + 21
  = (-2003 + 2003) – (21 – 21) + 75
  = 0 – 0 + 75
  = 75

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )