Toán Lớp 6: Bài 9. Có 20 viên bi đều số viên bi vào các hộp. Bạn Minh muốn chia. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa

Question

Toán Lớp 6: Bài 9. Có 20 viên bi đều số viên bi vào các hộp. Bạn Minh muốn chia. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi.
Bài 10. Ở tiết mục múa đôi của đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.
Bài 11. Năm nay Bình 12 tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45.
Bài 12. Bạn Ngọc mua 4 cốc trà sữa. Số cốc trà sữa ở cửa hàng là bội số của số cốc bạn Ngọc mua. Tìm số cốc trà sữa ở cửa hàng? Biết số cốc trà sữa lớn hơn 116 và nhỏ hơn 123
Bài 13. Bạn Lan có 48 bông hoa và muôn chia đều số bông hoa vào các hộp nhỏ để gói quà. Hỏi Lan có thể chia đều vào baọ nhiêu hộp? (Kể cả trường hợp cho hết hoa vào 1 hộp).
Bài 14. Một đội văn nghệ có 24 bạn, cô giáo muốn chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn trong mỗi nhóm bằng nhau và bằng một số lớn hơn 3. Hỏi cô giáo có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Ít nhất bao nhiêu nhóm.
Bài 15: Trường em có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh để mọi học sinh đều có chỗ ngồi.
Dạng 4: Bài toán Hình học
Bài 16: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Bài 17: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Tính diện tích của hình thoi.
Bài 18: Tìm diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm.
Bài 19: Một hình chữ nhật có chu vi 28 cm, chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó?
Bài 20: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m.
Chiều rộng bằng chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng
1m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây.
Tính diện tích đất dùng để trồng cây.
Bài 21: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8m,
chiều rộng 5m, người ta trồng hoa hồng trong một mảnh
đất hình thoi như hình bên. Nếu mỗi mét vuông trồng 4
cây hoa thì cần bao nhiêu cây hoa để trồng trên mảnh
đất hình thoi đó?
Bài 22: Một người làm khung thép cho ô thoáng khí cửa ra vào có kích thước và hình dạng như hình sau. Khung thép bên ngoài là hình chữ nhật có chiều dài 160cm, chiều rộng 60cm. Phía trong là hia hình thoi cạnh 50cm. Hỏi để làm khung thép như vậy cho 4 cửa ra vào thì hết bao nhiêu mét dài thép? ( coi các mối hàn không đáng kể), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-12-21T02:50:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 9 :
  Số hộp và số viên bi trong mỗi hộp phải là ước số của 20 
  Ta có Ư(20)= {1;2;3;4;5;10;20} Vì không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi nên số viên bi trong mỗi hộp chỉ có thể là : 2;4;5;10 ứng với số hộp là 10;5;4;2 
  Bài 10 :
  Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết
  => Số người của đội là số chia hết cho 2.
  Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người
   => Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20
  Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người
  => Đội văn nghệ có 18 người
  Bài 11 : 
  Gọi tuổi mẹ Bình là a tuổi
  Theo đề bài, ta có:
  a thuộc B(12) = {12; 24; 36; 48;…}
  mà 30 < a < 45
  => a = 36 (tuổi)
  Vậy mẹ Bình 36 tuổi
  Bài 12 :
  B(4)={0;4;8;16;20;24;28;…;116;120;124;…}
  Vì số cốc sữa lớn hơn 116 và 123 nên số cốc sữa là 120
  Bài 13 :
  Bạn Lan có thể chia đều Số bông hoa vào 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48 cái hộp.
  Bài 14 : 
  Cô giáo có thể chia nhiều nhất thành 6 nhóm, ít nhất thành 1 nhóm.
  Bài 15 : 
  Đáp Án : 
  2200 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Một phòng học có thể xếp chỗ cho số học sinh là: 11.4=44 (học sinh)
  Như vậy: Trường có thể nhận nhiều nhất số học sinh  là: 44.50=2200 (học sinh)
  Bài 16 : 
  Chiều dài mảnh vườn là: 120:8=15(m) 
  Chu vi mảnh vườn là: (8+15).2=46(m) 
  Đáp số: 46 m
  Bài 17 : 
  Diện tích của hình thoi là 1/2.12.16=96cm2
  Bài 18 :
  Chu vi hình chữ nhật là:
          (12+6)x2=36 (cm)
  => Chu vi hình vuong là 36cm
  Độ dài 1 cạnh của hình vuông là:
      36:4=9 (cm)
  Diện tích của hình vuông là 
        9×9=81 (cm2)
         Đáp số: 81 
  Bài 19 : 
  Tổng của chiều dài và chiều rộng là:
  28:2=14 cm
  Tổng – Hiệu
  Chiều dài là:
  (14+2):2=8 cm
  Chiều rộng là:
  (14-2):2=6 cm
  Diện tích là:
  8×6=48 cm2
                Đáp/Số: 48 cm2
  Bài 20 : 
  Chiều rộng của đất nhỏ trồng cây là:
  Chiều dài của đất nhỏ trồng cây là:
  25−1:2=12(m)
  Diện tích đất dùng để trồng cây là:
  Giải đáp: 80 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích hình thoi là:
  $\frac{1}{2}$
  Số cây hoa cần để trồng trên mảnh đất hình thoi là:
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi của hình chữ nhật bên ngoài là :
  (160 + 60).2 = 440 (cm)
  Chu vi của 2 hình thoi bên trong là :
  (50.4).2 = 400 (cm)
  Chu vi của 1 khung thép là :
  440 + 400 = 840 ( cm ) 
  Chu vi của 4 khung thép là :
  840 . 4 = 3360 (cm)
  ta đổi : 3360cm = 33,6 m 
   Nhớ đánh giá tui 5sao nha :((

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )