Toán Lớp 6: Bài 9: a, Tìm x thuộc bội của 9 và x<63 b, Tìm x thuộc ước của 60 và x>20 c, tìm tập hợp thuộc bội của 6 trong các số sau ;6;15;24;30;

Question

Toán Lớp 6: Bài 9:
a, Tìm x thuộc bội của 9 và x<63 b, Tìm x thuộc ước của 60 và x>20
c, tìm tập hợp thuộc bội của 6 trong các số sau ;6;15;24;30;40
d, Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30
e, Viết dạng dạng tổng quát các số bội của 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 5 ngày 2022-06-20T16:43:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:A)
  bội của 9 và x < 63 gồm 0;9:18;27;36;45;54
  b, ước của 60 và x > 20 gồm 54;48;42;36;30;24
   c,các tập hợp của là 6;24;30
  d,  B(4) : {0;4;8;12;16;20;24;28}
  e,  B(4) : {0;4;8;12;16;20;…}
  XIN HAY NHẤT Ạ !
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 9:
  a, Tìm x thuộc bội của 9 và x<63
  B(9)={0;9;18;27;36;45;54;63;72;81;90;…..}
  x∈{0;9;18;27;36;45;54}
  b, Tìm x thuộc ước của 60 và x>20
  x∈{30;60}
  c, tìm tập hợp thuộc bội của 6 trong các số sau : 6;15;24;30;40
  B(6)={0;6;12;18;24;30;36;42;48;54;60;……}
  vậy trong các số 6;15;24;30;40 thì số 6;24;30 là bội của 6 
  d, Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30
  B(4)={0;4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;……}
  tập hợp các B(4) < 30 : {0;4;8;12;16;20;24;28}
  e, Viết dạng dạng tổng quát các số bội của 4 
  B(4)={0;4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;……}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )