Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm số tự nhiên a biết: c, (3a+15) : (3a-1) d, (a-3) : (a-14) e, (5a+28) : (a+2) Giải giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm số tự nhiên a biết:
c, (3a+15) : (3a-1)
d, (a-3) : (a-14)
e, (5a+28) : (a+2)
Giải giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-06-20T17:37:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   c) ( 3a + 15 )…( 3a – 1 ) 
  Vì 3a + 15=3a -1 =16
  Mà ( 3a – 1 )…( 3a – 1 )
  ⇒16….( 3a – 1 )
  ⇒3a -1∈ Ư( 16 )
  ⇒3a -1 ∈ Ư {1,2,4,8,16}
  ⇒ a=2/3; 1; 5/3; 3; 17/3 
  d) 
  Nên a – 14 + 11 ⋮  a – 14 
  ⇒ a – 14 là ước của 11 
  Xét a – 14 = 1 ⇒ a = 15 
  a – 14 = 11 ⇒ a = 25
  a – 14 = – 1 ⇒ a = 13 
  a – 14 = – 11 ⇒ a = 3 
  e)  
  Ta có: 
  5a + 38 chia hết cho a + 2 
  ⇒ 5 ( a + 2 ) + 28 chia hết cho a + 2 
  Vì 5 ( a + 2 ) chia hết cho ( a + 2 ) ⇒ 28 chia hết cho a + 2 
  ⇒ a + 2 thuộc Ư ( 28 ) = { 1;28;14;2;7;4-1;28;-14;-2;-7;-14 } 
  ⇒ a = { 1;26 ;12;0;5;2;-3;-31;-16;-4;-9;-6 } 
  mon2k3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )