Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm BCNN rồi tìm bội chung của: a) 12 và 20 b) 5, 15 và 20 c) 16, 24 và 36.

Question

Toán Lớp 6: Bài 7: Tìm BCNN rồi tìm bội chung của:
a) 12 và 20 b) 5, 15 và 20 c) 16, 24 và 36., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-20T12:04:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{a, Ta có:}$
  12 = 2^{2} . 3
  20 = 2^{2} . 5
  => BCN N(12,20) = 2^{2} . 3 . 5 = 60
  => BC(12,20) = B(60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; …}
  $\text{Vậy}$ BC(12,20) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; …}
  _____________________
  $\text{b, Ta có:}$
  5 = 1 . 5
  15 = 3 . 5
  20 = 2^{2} . 5
  => BCN N(5,15,20) = 2^{2} . 3 . 5 = 60
  => BC(5,15,20) = B(60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; …}
  $\text{Vậy}$ BC(5,15,20) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; …}
  ________________________
  $\text{c, Ta có:}$
  16 = 2^{4}
  24 = 2^{3} . 3
  36 = 2^{2} . 3^{2}
  => BCN N(16,24,36) = 2^{4} . 3^{2} = 144
  => BC(16,24,36) = B(144) = {0 ; 144 ; 288 ; 432 ; …}
  $\text{Vậy}$ BC(16,24,36) = {0 ; 144 ; 288 ; 432 ; …}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  12 = 2^2 . 3
  20 = 2^2 . 5
  BCNNNN(12; 20) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; …
  BC(12; 20) = 0; 60; 120; 180; 240; …
  b)
  5 = 5
  15 = 5 . 3
  20 = 5 . 2^2
  BCNNNN(5; 15; 20) = 5 . 3 . 2^2 = 60
  B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; …
  BC(5; 15; 20) = 0; 60; 120; 180; 240; …
  c)
  16 = 2^4
  24 = 2^3 . 3
  36 = 2^2 . 3^2
  BCNNNN(16; 24; 36) = 2^4 . 3^2 = 144
  B(144) = 0; 144; 288; 432; …
  BC(16; 24; 36) = 0; 144; 288; 432; …
  color{orange}{#Thanh}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )