Toán Lớp 6: Bài 6: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số

Question

Toán Lớp 6: Bài 6: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tuần 2022-04-13T10:33:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là x ( x ∈ N )
  Ta có:
  18 : x
  24 : x
  => x ∈ ƯC(18;24)
  Vì số tổ phải chia nhiều nhất nên x ∈ ƯCLN(18;24)
  Có:
  18 = 2 . 3^2
  24 = 2^3 . 3
  ƯCLN(18;24) = 2 . 3 = 6
  => Lớp có thể chia được nhiều nhất 6 nhóm.
  Khi đó mỗi nhóm có số bạn nam là:
  18 : 6 = 3(bạn)
  Khi đó mỗi nhóm có số bạn nữ là:
  24 : 6 =4(bạn)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số nhóm là $x(x \in \mathbb {N^*})$
  Theo đề bài, ta có:
  18 \vdots x
  24 \vdots x
  $x$ lớn nhất
  $\Rightarrow x = ƯCLN(18, 24)$
  $18 = 2 . 3^2$
  $24 = 2^3 . 3$
  $ƯCLN(18, 24) = 2 . 3 = 6$
  Số bạn nam mỗi nhóm là:
  $18 : 6 = 3$(bạn)
  Số bạn nữ mỗi nhóm là:
  $24 : 6 = 4$(bạn)
  Vậy có thể chia được thành $6$ nhóm, mỗi nhóm có $3$ bạn nam và $4$ bạn nữ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )